De Bever

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Een toffe buurtschool in Deurne

Elk van ons is een bever

Een bever is een zorgzaam dier. Bevers zorgen voor hun familie, vriendjes en leerkrachten, maar ook voor iedereen die op hun pad komt. Bevers zijn sociaal en hebben geen vijanden. Iedereen is welkom in onze beverburcht!

Een veilige beverburcht in een uitdagende omgeving

Onze school is een veilige beverburcht. Zorg en veiligheid staan centraal in onze school. Die waarden stimuleren het leren en het zelfvertrouwen van de kinderen. Onze kinderen ontwikkelen hun persoonlijkheid, kennis en vaardigheden op onze school. We helpen hen ook hun talenten en interesses in alle geborgenheid te ontplooien. Zo bieden we hen de voedingsbodem om op avontuur te trekken. Bovendien durven de kinderen zo beter experimenteren.

Verbindende communicatie en betrokkenheid

De Bever bouwt graag dammen met buurtorganisaties. Zo ontmoeten we nieuwe mensen en ontdekken we andere oorden. Deze dammen verbinden ons met elkaar. Zo zorgen we als Beverteam niet alleen voor de leerlingen en voor elkaar, maar ook voor de ouders.

We willen de ouders betrekken bij de school via laagdrempelige acties. We maken de school graag samen met de ouders. Hiervoor roepen we de expertise in van externe partners. Tijdens het overleg met de oudergroep wisselen we gedachten uit over bepaalde thema’s. We werken ook samen projecten uit. We luisteren naar de ouders en we proberen de werking van de school hierop af te stemmen.

Wij kennen alles van diversiteit. De relatie tussen ouder en school kan je volgens ons samenvatten in vier kernbegrippen: verbindende communicatie, dialoog, betrokkenheid en participatie.

Een bever zit niet stil

Er valt altijd wel wat te bouwen. Zo bouwt ons Beverteam samen met leerlingen, ouders en buurtorganisaties blijvend aan de school. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we door te vernieuwen en door zelf regelmatig bij te leren van anderen. We houden van uitdagingen, maar bewaken daarbij onze solide burcht.

Elke bever beweegt en leert op zijn eigen tempo

Een bever leert samen met —maar ook door — anderen. Iedere leerling en elk ontwikkelingsproces is uniek. Of het nu gaat om de eindtermen behalen, creatief denken of het aanleren van attitudes. We hebben aandacht voor de individuele eigenschappen. Belangrijk is dat we in dit proces ook gelijke kansen geven. Ons team begeleidt elke leerling en leert hem of haar ‘stretchen’ op eigen tempo en binnen de mogelijkheden. Diversiteit is de realiteit. Er bestaat niet zoiets als ‘de gemiddelde leerling’. In onze school weten we hoe we met die diversiteit moeten omgaan. We ondersteunen en dagen uit.

Het stretchen begint vanuit de bewustwording van het eigen lichaam. Gezondheid en beweging staan centraal. De groene, avontuurlijke buitenruimte stimuleert het leerproces. Ook onze vaste bewegingsactiviteiten en uitgebreide lessen lichamelijke opvoeding helpen hierbij.

We leren de leerlingen hierbij teamspirit, respect en solidariteit aan. We engageren ons om samen met Buurtsport naschoolse sporten aan te bieden in de school. We geven de leerlingen bouwstenen via de leerstof, aandacht voor persoonlijkheid, vaardigheden en attitudes zoals beweging. Daarmee kunnen ze later in de samenleving hun dromen uitbouwen.