De Boomhut

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Ouders verklaren bij de aanvang van het schooljaar dat ze akkoord zijn met deze reglementen.  

De schoolreglementen van de kleuterschool (Stedelijk Onderwijs)

De schoolreglementen van onze lagere school (Stedelijk Onderwijs)
 

In bijlage ons schoolspecifieke reglement vind je afspraken en leefregels.