De Boomhut

kleuter- en lagere school

Veelgestelde vragen

1. Is er opvang voorzien op de school?

2. Gaan jullie vaak op uitstap?  Wordt er rekening gehouden met kosten?

3. Gaan de kinderen zwemmen?  

4. Werken jullie samen met een bibliotheek?

5. Moet ik na de kleuterschool mijn kind opnieuw inschrijven in de lagere school?

6. Wat zijn de schooluren?

7. Waar kan ik terecht bij problemen?

 

1. Is er opvang voorzien op de school?

Ja, betaling van onze opvang wordt geregeld via de schoolrekening.

Voor school is er elke weekdag opvang voorzien van 07.00u tot 08.30u.  
Voorschools maximum 1 uur:  € 0,75 (dus vanaf 7u30 aanwezig)
Voorschools langer dan 1 uur:  € 1,00 (dus voor 7u30 aanwezig)

Na school is er op maandag, dinsdag, donderdeag en vrijdag opvang voorzien van 15.30u tot 18.00u.   
Naschools maximum 1 uur: € 0,75 (dus voor 16u30 opgehaald)
Naschools langer dan 1 uur: € 1,00 (dus na 16u30 opgehaald)

Elke middag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) is er opvang voorzien van 12.25u tot 13.35u : € 0,50 (thee en water zijn gratis)

Ook op woensdagnamiddag is er opvang voorzien.  
Woensdagnamiddag eten (12u25-13u25): € 0,50 (thee en water zijn gratis)
Woensdagnamiddag kort (12u25-16u30): € 3,00
Woensdagnamiddag lang (12u25-18u00): € 4,00

Een gezin met meer dan twee kinderen betaalt de opvang op woensdag slechts voor de twee oudste kinderen van het gezin.  

Te laat voor het afhalen van je kind? Bel dan de juf van de nabewaking 03/334 43 75.

2. Gaan jullie vaak op uitstap?  Wordt er rekening gehouden met kosten?

In onze school worden maandelijks diverse uitstappen georganiseerd. We houden hierbij steeds rekening met de maximumfactuur (zie www.onderwijsvlaanderen.be). De kosten worden gespreid over het schooljaar zodat facturen niet te hoog oplopen.  

3. Gaan de kinderen zwemmen?

Ja. De derde kleuterklas, het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar gaan zwemmen.

De derde kleuterklas gaan één keer per maand zwemmen. Hierbij is een gediplomeerde lesgever aanwezig.

De klassen van de lagere school gaan in beurtrol zwemmen op maandagochtend.  Hou onze kalender hiervoor in het oog. Ook hierbij zijn gedimplomeerde lesgevers aanwezig.  

4. Werken jullie samen met een bibliotheek?

We hebben sinds drie jaar een Boekenpaleis ingericht in de lagere school.  Hier kunnen klassen met een ruime keuze aan boeken activiteiten organiseren of kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze komen lezen.

Onze kleuterschool heeft een eigen, zeer ruime bibliotheek waaruit de kleuters samen met de ouders wekelijks (op maandag) één boekje kunnen komen ontlenen.  

5. Moet ik na de kleuterschool mijn kind opnieuw inschrijven in de lagere school?

Neen, een kleuter die bij ons ingeschreven stond, wordt automatisch ingeschreven in onze lagere school. Als je toch voor een andere school kiest, hopen we dat u zo snel mogelijk de leerkracht of de directie hiervan op de hoogte stelt zodat we de open plek aan een andere leerling kunnen aanbieden.  

6.  Wat zijn de schooluren?

Onze leerlingen worden naar school gebracht tussen 8.30 u  en 8.45u. De kleuters worden meteen naar de klas gebracht, de leerlingen van de lagere school verzamelen op de speelplaats. De klasdag start om 8.45u. Wij hopen dat u deze lestijden respecteert om een vlotte klaswerking te garanderen!    
's Middags is de school uit om 12.25u. Leerlingen die 's middags naar huis gaan, mogen dan afgehaald worden. De lessen beginnen weer om 13.30u. Leerlingen worden weer naar school gebracht tussen 13.20u en 13.30u.  
Het einde van onze klasdag is om 15.30u. Kleuters worden afgehaald in de klassen, leerlingen van de lagere school verzamelen in hun rij op de speelplaats.  

7. Waar kan ik terecht bij problemen?

Heeft je zoon/dochter problemen in de klas?  Of problemen met andere leerlingen? ... Waar kan je dan terecht?  Ga eerst naar de klasjuf.  Zij kent het kind het beste en weet wel waar het mis loopt.  Indien uit dit gesprek geen oplossing komt, kan je beroep doen op de leden van het zorgteam.  Het is zeker niet de bedoeling om meteen naar de directeur te stappen.  Vaak biedt een goed gesprek met de leerkracht al een oplossing.