De Boomhut

kleuter- en lagere school

Voorzieningen

Gebouwen en terreinen

Ons schoolgebouw is een gebouw dat dateert van het begin van de twintigste eeuw. De gebouwen waren oorspronkelijk een jongens- en meisjesschool en werden later samengevoegd tot een gemengde basisschool. Dit heeft als resultaat dat we binnen onze school drie zeer ruime speelplaatsen hebben, die voorzien zijn van leuke en uitdagende speeltoestellen. De kleuterspeelplaats werd volledig gerenoveerd in het schooljaar 2012-2013.

Het gebouw is gelegen in de nabijheid van het Boelaerpark en de luchthaven van Deurne. Vanuit onze eetzaal hebben we vaak een uitstekend zicht op de landende en stijgende vliegtuigen.  

Schoolstructuur

We werken met een jaarklassensysteem. We streven naar 8 kleuterklassen van maximum 24 kleuters en 12 lagere schoolklassen van telkens 24 leerlingen. Het schoolbestuur/de directie bepaalt autonoom de indeling van de groepen. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten en het zorgteam.

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode.

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en leervorderingen. Het eerste, tweede en derde leerjaar bestaan uit 2 klassen. Het vierde, vijfde en zesde leerjaar bestaan telkens uit 1 klas. 

Groene speelplaats

Sinds schooljaar 2016-2017 is onze school gestart met het 'vergroenen' van de speelplaatsen. Dit mede dankzij onze ouderwerkgroep en het project 'Pimp je speelplaats'. De rechtse speelplaats kreeg al een hele make-over, de werken aan de linkse speelplaats zullen dit schooljaar voltooid worden.  

Verbouwingen

Sinds schooljaar 2017-2018 gingen een aantal grondige verbouwingswerken aan onze school van start. De turnzaal kreeg nieuwe kleedkamers en opslagruimtes, de toiletten kregen een grondige renovatie en de kleuterschool onderging een make-over. Dit maakt dat de school momenteel niet toegankelijk is langs de Ramskapellestraat. We hopen dat de werken eind 2019 volledig afgewerkt zijn. Onze excuses voor het ongemak.