De Evenaar

kleuter- en lagere school

Agenda

  • De schoolagenda / berichtenmapje is gratis. Alle activiteiten die de school inricht worden erin genoteerd.
  • In de kleuterschool, eerste en de tweede graad is de agenda / berichtenmapje een communicatiemiddel tussen school en thuis.
  • In de derde graad is het ook een middel om te leren studeren.
  • De agenda wordt dagelijks ondertekend en nagekeken door de ouders.