De Evenaar

kleuter- en lagere school

Drankjes

  • In de kleuterschool krijgen alle kinderen tijdens de speeltijd van 10.25 u een drankje en een koek van de school. Zij hoeven daarom zelf niets mee te brengen
  • De leerlingen van de lagere school mogen voor of na de voormiddagspeeltijd in de klas drinken en/of een knabbeltje eten : een gezonde koek (zonder chocolade), een stukje fruit en/of een drankje dat ze zelf hebben meegebracht.
  • Let wel: geen blik of glazen flessen, en enkel gezonde drankjes (geen frisdranken zoals Cola, Sprite of Fanta, ook geen sportdranken of energiedrankjes)
  • Bij het middageten voorziet de school melk(KS), thee (KS) of water (KS en LS). Dus drank van thuis is niet nodig.
  • Kinderen die in het voor- of naschoolse toezicht blijven brengen een extra koek en drankje mee.