De Evenaar

kleuter- en lagere school

Het binnenkomen

• De ouders zetten de kinderen af aan de schoolpoort.
• De kinderen stappen alleen de speelplaats op.
• Wie iets wil meedelen of vragen spreekt de leerkracht aan die aan de poort staat.
• We vragen om de openingsuren van de school te respecteren zodat kinderen niet nutteloos voor de poort blijven staan.
• De school is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen buiten de schoolpoort.