De Evenaar

kleuter- en lagere school

Het verlaten van de school

Aan de ouders die hun kinderen komen afhalen vragen we:
• Niet te vroeg te komen (12.20u en 15.30u).
• Met je kind duidelijk af te spreken waar je zal staan.
• De kinderen niet te hinderen

Kinderen vanaf het derde leerjaar mogen alleen de school verlaten.

Wij vertrouwen onze leerlingen alleen aan hun ouders en grootouders toe. Indien je kind met iemand anders naar huis mag, gelieve ons dit te laten weten.
Uit veiligheidsoverwegingen geven wij kleuters enkel mee aan leerlingen ouder dan 10 jaar (tenzij met schriftelijke toestemming)