De Evenaar

kleuter- en lagere school

Huiswerkbeleid

 

Na een lange dag op school, in de klas geconcentreerd bezig te zijn geweest, is er ’s avonds tijd om andere aspecten van het kind-zijn aan bod te laten komen.

Kinderen moeten ook kunnen sporten, ontspannen en zelf eens kiezen hoe ze hun vrije tijd invullen.

Ouders moeten ook ouder kunnen zijn.

Huiswerk wordt nooit “ zomaar” gegeven!!!                                               

 • Geen huiswerk op vraag van de ouders!
 • Geen huiswerk om het imago van de school op te krikken
 • Geen huiswerk om lln bezig te houden

Huiswerk heeft een functie.

 • een communicatiemiddel met thuis
 • bij oudere kinderen: inoefening van leerstof
 • een kans om de leerling aan te zetten tot zelfstandig werk
 • leren werken volgens eigen planning
 • een uitdiepen van de leerstof (een plusje)
 • een herhaling van de leerstof (een magje)
 • inoefenen van de leerstof

Er moet een klimmende lijn zijn in de hoeveelheid.

De verticale en horizontale samenhang zijn een noodzaak.

 

Algemeen

 • Er wordt nooit nieuwe leerstof als huiswerk meegegeven.
 • De leerlingen moeten in staat zijn deze taken meestal zelfstandig uit te voeren naar analogie van wat eerder in de klas gebeurde. Iedereen kan hetzelfde opdrachtenblad krijgen, maar toch een gedifferentieerde thuisopdracht maken à hoeveelheid, sommigen moeten tussenstappen noteren, sommige kinderen mogen hulpmateriaal gebruiken,…
 • Huiswerk kan ook zijn: het verzamelen en meebrengen van (kosteloos) materiaal, werk en informatie zoeken op de computer.
 • Huiswerk moet steeds geëvalueerd worden en mag niet als vrijblijvend aanzien worden.

Praktisch:

1ste leerjaar

 • 1x/week huiswerkje in de takenmap
 • 3x/week lezen of splitsen
 • vanaf januari: wekelijks contractwerk (tijd in de klas + thuis afwerken)

2de leerjaar

 • wekelijks contractwerk (tijd in de klas + thuis afwerken)

3de leerjaar

 • 3x/week (ma, di, do) woordpakket inoefenen
 • 1x/week rekenblaadje
 • tweewekelijks contractwerk (tijd in de klas + thuis afwerken)

4de leerjaar

 • tweewekelijks contractwerk  (tijd in de klas + thuis afwerken)

5de leerjaar

 • vrijdag: inschrijven toetsen van de week die komt (leren plannen)
 • maandag: inschrijven van het huiswerk van de week die komt (leren plannen) vaste huiswerken:
 • woordpakket (5x tegen donderdag)
 • wiskunde per niveaugroep (tegen vrijdag)

6de leerjaar

 • huiswerk wanneer het nodig is (lessen die niet zijn afgeraakt, extra inoefening van moeilijke leerstof)
 • kinderen weten ruim op voorhand wanneer er een toets gepland is en moeten zelf beslissen wanneer ze hiervoor leren. (Het kan gebeuren dat er op woensdag of in het weekend geleerd moet worden)
 • Bij uitzondering kan er ook een huiswerk op woensdag of vrijdag vallen.

Deze oplijsting is niet bindend en kan ieder moment aangepast worden , moest dit noodzakelijk zijn