De Evenaar

kleuter- en lagere school

Keuze niet-confessionele zedenleer of godsdienst

• Bij de inschrijving vullen de ouders een keuzeformulier in. Ze kunnen deze keuze elk jaar wijzigen in de eerste week van de maand september. (Enkel lagere school)