De Evenaar

kleuter- en lagere school

Onze school

Stedelijke basisschool “De Evenaar” is een multiculturele buurtschool met 35-tal verschillende nationaliteiten.

Onze school wil een warme, veilige plek zijn waar solidariteit en zorg voor elkaar zeer belangrijk is. We staan open voor iedereen, met  wederzijds respect voor ieders achtergrond en cultuur.  We zien diversiteit als een constructieve, actief uit te bouwen kracht. 

De school streeft ernaar om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Iedereen krijgt optimale kansen om zijn talenten te ontdekken en te ontplooien.
Wij wensen onze leerlingen zelfverzekerd, weerbaar en onafhankelijk te maken zodat zij kunnen opgroeien tot betrokken, kritische en verdraagzame burgers.