De Evenaar

kleuter- en lagere school

Onze school

Onze ambitie

Het team werkte via een participatief traject aan een ambitie voor de Evenaar. We hebben goesting om onderstaande doelen te realiseren.

We ontwikkelen maximaal de talenten van onze kinderen, doelgericht en op maat. 

We communiceren op een verbindende manier

We brengen de wereld in de klas en de klas in de wereld

We creeëren een motiverende context

We maken samen school met partners in de buurt 

We zetten als team in op innovatie, talentontwikkeling en zelfreflectie 

Stedelijke basisschool “De Evenaar” wil als buurtschool een centrale rol spelen in haar omgeving. We zijn een sterke school vlakbij huis met klasgenootjes in de buurt en een netwerk voor al onze gezinnen om de hoek. We willen samen met de buurt school maken en streven naar goede samenwerkingsverbanden met partners in de buurt.

Onze school wil een warme, veilige plek zijn waar solidariteit en zorg voor elkaar zeer belangrijk is. Elk kind telt en we willen streven naar een context waarbij elk kind zijn talent kan ontdekken. De school streeft ernaar om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Wij streven ernaar onze leerlingen zelfverzekerd, weerbaar en onafhankelijk te maken zodat zij kunnen opgroeien tot betrokken, kritische en verdraagzame burgers.

Via ons doelgericht zorgbeleid krijgt iedereen - zowel snel lerende kinderen die extra aandacht nodig hebben als leerlingen die wat meer tijd nodig hebben - optimale kansen om zijn talenten te ontdekken en te ontplooien.

Neem alvast een kijkje via 'het leven zoals het is ... De Evenaar'!

 

 

Stedelijk onderwijsschool De Evenaar - verkeersluwe inkom langs de Constitutiestraat