De Evenaar

kleuter- en lagere school

Ouderparticipatie

Ouders zijn onze belangrijkste partners. 
Ze vormen de verbinding tussen de school en thuis. 

We communiceren met elkaar via een online ouderplatform waar je het wel en wee van het klasgebeuren kan volgen. Ook alle brieven zullen via dit platform verstuurd worden, zo besparen we papier uit en dat is beter voor iedereen. 

We vinden ouderparticipatie ook van groot belang. Onze ouderraad bestaat uit een sympathieke groep ouders die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor een aangename, toffe school voor onze kinderen. Iedereen is welkom om aan te sluiten. 

De ouderraad komt 6 wekelijks samen om vragen, bemerkingen en suggesties van ouders te bespreken met de school. De school informeert op zijn beurt de ouderraad over wat er speelt in de school en bespreekt deze. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Op deze vergaderingen koppelen we steeds het nuttige aan het aangename!

De ouderraad is ook een aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, opmerkingen .. Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.

Verder helpt de ouderraad op evenementen van de school of organiseren ze er ook zelf. De opbrengst van onze evenementen gaan naar schoolse activiteiten, projecten of aan kopen voor bijvoorbeeld de speelplaats. 

Je bent welkom!