De Evenaar

kleuter- en lagere school

Participatie van de ouders

Doel

Onze ouderraad bestaat uit een sympathieke groep ouders die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor een aangename, toffe school voor onze kinderen.

Hoe

  • VERGADEREN: De ouderraad komt 6 wekelijks om vragen, bemerkingen en suggesties van ouders te bespreken met de school. De school informeert op zijn beurt de ouderraad over wat er speelt in de school en bespreekt deze.
  • AANSPREEKPUNT: De ouderraad is een aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, opmerkingen etd.. Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.
  • OPBRENGSTEN: Helpen of zelf organiseren van evenementen. De opbrengst van onze evenementen worden aangewend voor schoolse activiteiten en projecten.
  • HULP: Assisteren tijdens activiteiten van of voor de school. Bijvoorbeeld: vragen aan ouders om mee te helpen, repareren van het speelgoed, het verfraaien van de speelplaats, de klaslokalen etc..
  • WERKGROEPEN: Thema’s die zowel door de ouders als door de school belangrijk gevonden worden.  Deze thema’s worden verder uitgewerkt in kleine groepjes, bijvoorbeeld: dubbel parkeren voor de school, veiligheid,…
  • COMMUNICATIE: Als ouderraad houden wij de ouders op de hoogte wat er leeft en beweegt in de school doormiddel van affiches bij de ingang van de school, verzenden van nieuwsbrieven, informatie verstrekken op ouderinfo avonden,…