De Evenaar

kleuter- en lagere school

Procedure van inschrijven

• De school volgt de inschrijvingsprocedure zoals beschreven door het LOP.
• Elke inschrijving dient te gebeuren na inzage van een officieel document waarop de correcte naam en geboortedatum vermeld staat.
• Door de grootte van de lokalen en de gevarieerde leervormen zijn we verplicht om een maximum van 25 leerlingen per klas na te streven. De klassenraad beslist of de draagkracht van een klas niet overschreden wordt.
• De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project, niet hebben ondertekend.