De Evenaar

kleuter- en lagere school

Rapporten

  • Elk kind krijgt per schooljaar vier keer een rapport (herfst-, winter-, lente- en zomerrapport). In dit rapport staan de testresultaten en opmerkingen over houding  en gedrag, zodat je kan zien hoe het met je kind gaat op school.
  • Dit rapport wordt afgehaald tijdens een ouderavond. Je kan dan met de leerkracht over het rapport praten. Enkele dagen later bezorg je het ondertekend terug aan de school.
  • Wens je in de loop van het jaar een leerkracht van je kind te spreken, dan maak je via de agenda een afspraak.
  • Ook bij de directeur, de zorgcoördinator of het CLB kan je steeds terecht.