De Evenaar

kleuter- en lagere school

Schoolverzekering

• Bij een ernstig schoolongeval zal het kind dadelijk naar een dokter of ziekenhuis gebracht worden.
• Achteraf zullen de formaliteiten afgehandeld worden.
• Elk lichamelijk letsel is verzekerd.
• Ouders zullen onmiddellijk verwittigd worden.
• Het juiste telefoonnummer moet altijd in de agenda vermeld staan