De Evenaar

kleuter- en lagere school

Te laat komen

Wanneer ben je effectief te laat op school?

  • Zodra de poort gesloten is, ben je te laat. 
  • Kinderen die te laat komen, storen het klasgebeuren. Zij melden zich eerst bij het secretariaat vooraleer naar de klas te gaan.
  • Hier wordt door secretariaatsmedewerkers genoteerd wanneer je kind te laat was en hij/zij krijgt ook een stempel in de agenda.
  • Deze moet het kind laten zien aan zijn klasleerkracht. Kleutertjes krijgen een kaartje mee dat ze aan hun klasleerkracht moeten geven als ze de klas binnen komen.