De Evenaar

kleuter- en lagere school

Te laat komen

Wanneer ben je effectief te laat op school?te laat

  • Zodra de poort gesloten is, ben je te laat.
  • Kinderen die te laat komen, storen het klasgebeuren. Zij melden zich eerst bij het secretariaat vooraleer naar de klas te gaan. Hier wordt door secretariaatsmedewerkers genoteerd wanneer je kind te laat was en hij/zij krijgt ook een stempel in de agenda. Deze moet het kind laten zien aan zijn klasleerkracht. Kleutertjes krijgen een kaartje mee dat ze aan hun klasleerkracht moeten geven als ze de klas binnen komen.