De Gele Ballon

kleuter- en lagere school

De Gele Ballon

Troeven

  • Individuele aanpak
  • Breed aanbod muzische vorming
  • Sterk zorgbeleid
  • Buurtschool wijk Haringrode 2018 Antwerpen
  • Samenwerkingen met de buurt
  • Speciale aandacht voor milieu, verkeer en gezondheid
  • Rustmomenten voor de jongste kleuters

"Elk kind krijgt een aanbod op eigen niveau. Zo voelt iedereen zich vaardig."

Juf Saartje
Zorgjuf
De Gele Ballon

"Samenwerkingen tussen de kleuter- en lagere school staan steeds op het programma."

Juf Elien
Leerkracht 2de leerjaar
De Gele Ballon

"Ieders talent ontdekken vanuit drama, beweging, muziek, beeld en media: zalig!"

Juf Valerie
Leerkracht 1ste leerjaar
De Gele Ballon

"Ons uitgangspunt is dat elk kind zich goed moet voelen om te kunnen leren."

Mounia Jaffal
Directeur
De Gele Ballon