De Gele Ballon

kleuter- en lagere school

De Gele Ballon

Troeven

  • Buurtschool
  • Individuele aanpak
  • Sterk zorgbeleid
  • Breed aanbod muzische vorming
  • Speciale aandacht voor milieu, verkeer en gezondheid
  • Rustmomenten voor de jongste kleuters

Contact

"Elk kind krijgt een aanbod op eigen niveau. Zo voelt iedereen zich vaardig."

Juf Saartje
Zorgjuf
De Gele Ballon

"De leerkrachten kennen iedere leerling van De Gele Ballon bij naam. Dat is betrokkenheid"

Malouk Schopman
Zorgcoördinator
De Gele Ballon

"Ieders talent ontdekken vanuit drama, beweging, muziek, beeld en media: zalig!"

Valerie Delagrange
Leerkracht L1
De Gele Ballon

"Ons uitgangspunt is dat elk kind zich goed moet voelen om te kunnen leren."

Mounia Jaffal
Directeur
De Gele Ballon

Vacatures

deeltijds, 12u per week
voltijds, 24u per week
deeltijds, 20u per week