De Gele Ballon

kleuter- en lagere school

De Gele Ballon

Troeven

  • Buurtschool
  • Individuele aanpak
  • Sterk zorgbeleid
  • Breed aanbod muzische vorming
  • Speciale aandacht voor milieu, verkeer en gezondheid
  • Rustmomenten voor de jongste kleuters

Contact

Foto's

3KL / 6A
27 juni 2017
20 oktober 2016

"De leerkrachten kennen iedere leerling van De Gele Ballon bij naam. Dat is betrokkenheid"

Malouk Schopman
Zorgcoördinator
De Gele Ballon
Malouk Schopman Stedelijk Onderwijs De Gele Ballon

"Ieders talent ontdekken vanuit drama, beweging, muziek, beeld en media: zalig!"

Valerie Delagrange
Leerkracht L1
De Gele Ballon

"Ons uitgangspunt is dat elk kind zich goed moet voelen om te kunnen leren."

Mounia Jaffal
Directeur
Mounia Jaffal, directeur De Gele Ballon