De Gele Ballon

kleuter- en lagere school

De Gele Ballon

Troeven

  • Activiteiten gelinkt aan duurzame ontwikkelingsdoelen UNESCO
  • Samenwerking met het Dak van PAKT
  • Gerenoveerde klaslokalen en turnzaal met veel ruimte en licht
  • Actief leren: ervaren doet onthouden!
  • Ondersteuning én uitdaging gaan hand in hand
  • Veel aandacht voor taal en lezen
  • Sport na de schooluren.

"Elk kind krijgt een aanbod op eigen niveau. Zo voelt iedereen zich vaardig."

Juf Saartje
Zorgjuf
De Gele Ballon

“We zijn een kleine buurtschool. Daardoor kennen we elkaar heel goed!” 

Miraç
Derde leerjaar
De Gele Ballon

"Ieders talent ontdekken vanuit drama, beweging, muziek, beeld en media: zalig!"

Juf Valerie
Leerkracht 1ste leerjaar
De Gele Ballon

"Ons uitgangspunt is dat elk kind zich goed moet voelen om te kunnen leren."

Mounia Jaffal
Directeur
De Gele Ballon