De Horizon

kleuter- en lagere school

Leren leren

We streven naar een zelfredzame houding, waarbij kinderen initiatieven nemen, creatief en gemotiveerd zijn. Vanuit het geloof in eigen kunnen en een realistisch zelfbeeld, kunnen de leerlingen hun eigen leren aansturen.

Kinderen krijgen een breed aanbod. Elk kind is uniek en krijgt zorg of uitdaging op zijn of haar maat. Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook het aanleren van vaardigheden en attitudes.

Daarom hebben we het zelfstandig werk in de vorm van takenborden of contractwerk uitgewerkt in de ganse school.
De leerlingen leren hier al mee omgaan in de kleuterschool en dit wordt opgebouwd naar contractwerk in het zesde leerjaar.
Zo zorgen we ervoor dat elk kind op school wordt uitgedaagd op zijn niveau.