De Horizon

kleuter- en lagere school

Verkeersproject

We zetten het verkeer in de kijker! We hullen ons in fluo, we vragen een zebrapad aan de politie en het district, we leggen een fietsparcours af, we leren oversteken in allerlei situaties, we gebruiken het openbaar vervoer, ...

In de winter doen we een actie om iedereen een fluohesje te laten dragen.
Elke klas kan stempels verdienen. Wanneer de hele klas een fluovestje aanheeft krijgt de klas een stempel. Genoeg stempels verdiend?
Dan krijgt de klas gouden tijd: een activiteit die ze zelf mogen kiezen.

We zetten in op fietsvaardigheden tijdens de bosklassen en via acties zoals bijvoorbeeld Provelo.
Door regelmatig een verkeersweek in te leggen en mee te doen aan de strapdag met fluotocht, ... zetten we in op verkeersveiligheid.

Verkeersproject De Horizon