De Horizon

kleuter- en lagere school

Hoe kan ik als ouder participeren in de school?

Koffiebabbel

Elke maand worden de ouders uitgenodigd om te spreken over belangrijke informatie of om interessante infomomenten bij te wonen.
Dit met een lekkere tas koffie of thee.

Ouderwerking

Regelmatig komen de ouders bijeen in de moedergroep, vadergroep en oudergroep.
​In deze groepen worden schoolthema's besproken. De oudergroepen maken zelf de agenda op.
Enkele onderwerpen zijn de bespreking van afspraken, projecten, thema’s zoals opvoeding, huiswerk en bijwonen van lesjes.
Dankzij de oudergroep werken we samen aan projecten en activiteiten in de school.
De directeur komt op vraag van de ouders regelmatig op de oudergroepen om de vragen van de ouders te beantwoorden.

Hulp in de klas, bij uitstappen, ...

Ons schoolteam is blij met elke hulp die we kunnen gebruiken.
Als je als ouder mee wil begeleiden bij een uitstap, het zwemmen, een knutsel- en kookactiviteit, ... contacteer dan de klasleerkracht.

Infomomenten

In het begin van het schooljaar organiseren alle klasleerkrachten infomomenten.
Hier wordt de werking van de klas en school uitgelegd en kan je vragen stellen.

Openklasdagen en toonmomenten

Op regelmatige basis zijn er openklasdagen en toonmomenten.
Zo kunnen ouders mee volgen wat hun kinderen leren op onze school.

Gesprekken

Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Dit gebeurt meestal met iemand van het CLB, de directeur of de zorgcoördinator.

Oudercontact

Wanneer de kinderen een rapport krijgen, nodigen we ouders uit voor een bespreking. Ook in de kleuterschool nodigen we de ouders uit voor een gesprek.

Oudergroep Schoolrijpheid

De ouders van K3 worden regelmatig uitgenodigd om informatieve momenten in verband met overgang eerste leerjaar bij te wonen. Wat moeten de kinderen kunnen en kennen voor ze naar het eerste leerjaar kunnen? Hoe kan ik mijn kind hierbij helpen?

Hulp bij de overgang naar het secundair onderwijs

De ouders van L6 worden uitgenodigd om samen met het CLB en uw kind er achter te komen welke richting uw kind het best in het secundair volgt. Wat zijn zijn/haar talenten?