De Horizon

kleuter- en lagere school

Hoe verlopen de betalingen?

Alle betalingen gebeuren door middel van een overschrijving op het einde van elke maand.

 

De maximumfactuur

Alle stedelijke scholen hanteren een maximumfactuur voor de verplichte uitgaven.
Alle materialen die de leerlingen nodig hebben in hun leer- en ontwikkelingsproces zijn kosteloos aanwezig op school.
Ga naar de pagina schoolbenodigdheden om te bekijken welke materialen dit zijn en welke je zelf dient aan te kopen.

De maximumfactuur voor kleuters is € 45 per schooljaar.
De maximumfactuur voor leerlingen van de lagere school is € 85 per schooljaar.

Voor weekverblijven is de maximumfactuur € 435 voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Wat zit er in de maximumfactuur?

 • In deze maximumbedragen zitten alle verplichte onkosten voor de ouders, behalve de aankoop van materialen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.
 • Voorbeelden van zo'n verplichte onkosten zijn: schooluitstappen, klasactiviteiten ( koken, …), sport, bezoek aan musea en theater, …

Wat is niet inbegrepen in de maximumfactuur?

 • Middagstudie, drankjes, voor- en nabewaking zijn niet inbegrepen in de maximumfactuur.
 • De maximumfactuur voor weekverblijven is apart te bekijken en valt dus buiten de andere maximumfactuur.
 • De schoolbenodigdheden die je zelf dient aan te kopen, zoals bijvoorbeeld een schooltas, de turn- en zwemkledij.

 

Wat als je de factuur niet kan betalen?

 • Praat met de directeur
  Mogelijk kan je de factuur niet op tijd of niet betalen. We begrijpen dat. Neem contact op met de directeur of met juf Claudia. 
  Dan stellen zij samen met jou een afbetalingsplan op om de factuur in delen te betalen.
   
 • De sociale dienst of dienst X-Stra
  Ga je niet akkoord met het afbetalingsplan of is zo’n plan voor jou niet mogelijk?
  Neem dan contact op met de sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
  De sociale dienst onderzoekt samen met jou of je recht hebt op extra steun:
  • een tussenkomst van het sociaal fonds
  • een aangepast plan
  • sociale tarieven
 • De sociale dienst kan ook jou contacteren op vraag van de school.
   
 • Daarnaast heeft het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW (dienst X-Stra) die jaarlijks een samenwerking aangaat met een aantal scholen. Tijdens huisbezoeken wordt bekeken of al je sociale rechten zijn uitgeput. Hiervoor verleen je vooraf schriftelijke toelating.

 

Wat is de procedure bij niet-betaling?

Betaal je niet op tijd of volg je het afbetalingsplan van afbetaling niet? Nam je ook geen contact op met de directeur? 
Dan wordt de volgende procedure gevolgd:

 • Je wordt door de school gecontacteerd.
 • Je ontvangt per post een brief met de achterstallige rekening.
 • Je wordt uitgenodigd door de directie voor een discreet gesprek.
  Bij financiële problemen, start de school een afbetalingsplan op en kan er steeds beroep gedaan worden op het sociaal fonds.
 • Je ontvangt een brief via de coördinerend directeur van de scholengemeenschap met de nog openstaande rekening.
 • Er wordt een dossier opgestart om verdere stappen te ondernemen.
 • De juridische procedure wordt opgestart.