De Horizon

kleuter- en lagere school

Hoe vraag ik een schooltoelage aan?

De overheid heeft een schooltoelage ingevoerd, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school.
Deze is €69 kleuteronderwijs en tussen €108,78 en €163,17 in het lager onderwijs per jaar.
Alle informatie omtrent school- en studietoelagen vind je terug op de website studietoelagen.be.

Hoe gebeurt de toekenning?

De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier.

Kom ik in aanmerking?

Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt.
Verder moet je kind in voldoende mate op school geweest zijn.
Als je kind twee jaar op rij meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is, heeft dit het verlies van de schooltoelage tot gevolg.
Dit tot de leerling twee jaar na elkaar wel voldoende aanwezig is.

Hoe aanvragen?

Een schooltoelage kan je aanvragen via www.schooltoelagen.be

Heb je nog vragen? De meeste info vind je terug op bovenvermelde website
Je kan ook mailen naar communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be