De Horizon

kleuter- en lagere school

Hoe wordt er gecommuniceerd?

De voornaamste communicatiemiddelen zijn:

Postmap

Hierin vind je brieven voor ouders terug.

In de lagere school komt hier het agenda bij

Het agenda wordt gratis aangeboden door de school.
Dit is een belangrijk communicatiemiddel. Daarom vinden we het belangrijk dat je dit als ouder elke dag tekent.
Wil je iets vragen, een afspraak maken, ...? Noteer dit dan in de agenda.
De leerkrachten zullen het agenda ook vaak gebruiken om iets mee te delen.

Maandbrief

Elke maand krijg je een maandbrief.
Hierin staan alle activiteiten die er die maand op school gebeuren.

ClassDojo

Alle klassen hebben een ClassDojo.
Dit is een app waar foto’s, filmpjes en berichten gepost worden van wat we leren en doen in de klas.
Dit enkel en alleen met de kinderen en ouders van de desbetreffende klas.
Je kan ook een bericht sturen naar de leerkracht.

Je kan de berichten die worden gepost laten vertalen door ClassDojo.

Kleine contactmomenten

Elke ochtend staan er leerkrachten aan de poort.
Deze kan je aanspreken. Zij zullen je boodschap overbrengen.
De kleuterleidsters verwelkomen je iedere ochtend in de klas. Ook als je de leerlingen afhaalt kan je hen aanspreken.
De leerkrachten van de lagere school staan om 15u30 bij hun rij. Je kan hen dan aanspreken.

Wil je iets belangrijks vertellen of vragen? Maak dan een afspraak met de leerkracht voor een gesprek.
Dit kan via het agenda of door het even te vragen.

Oudercontacten

​Wanneer de kinderen een rapport krijgen, nodigen we ouders uit voor een bespreking. Ook in de kleuterschool zijn er oudercontacten.

Infomomenten

In het begin van het schooljaar oraniseert elke klasleerkracht een infomoment waar de werking van de klas en school wordt uitgelegd.
Doorheen het schooljaar worden er ook infomomenten georganiseerd, bijvoorbeeld over de bosklassen, de overgang naar het secundair onderwijs, ...

Openklasdagen en toonmomenten

Op regelmatige basis zijn er openklasdagen en toonmomenten.
Zo kunnen ouders mee volgen wat hun kinderen leren op onze school.

Koffiebabbel

Elke maand worden de ouders uitgenodigd om te spreken over belangrijke informatie of om interessante infomomenten bij te wonen.
Dit met een lekkere tas koffie of thee.

Uitnodiging voor een gesprek

Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Dit gebeurt meestal met iemand van het CLB, de directeur of de zorgcoördinator.
Jij bent als ouder de expert van uw kind en daarom werken we graag samen in overleg met jou.