De Horizon

kleuter- en lagere school

Huiswerk

Wat is onze visie op huiswerk?

De kinderen in onze school krijgen betekenisvol huiswerk mee dat aansluit bij de leerstof in de klas. Dit heeft als doel het creëren van een zelfstandige attitude en het bevorderen van zelfredzaamheid.

We werken vooral aan deze attitude in de klas, onder andere via de takenborden en het contractwerk.

Hoe wordt het huiswerk gecommuniceerd?

De huistaken worden in het agenda genoteerd.
Ouders kijken dit elke dag na en tekenen het agenda.

Wat wordt er meegegeven van huiswerk?

We maken een onderscheid tussen drill oefeningen (oefeningen die regelmatig herhaald moeten worden zoals bijvoorbeeld lezen, de tafels van vermenigvuldiging, etc.) en contractwerk.

L1: Enkel drill oefeningen (zoals het inoefenen van het splitsen tot 10) en lezen.
L2: Enkel drill oefeningen (zoals het inoefenen van de maaltafels) en lezen.
L3 en L4: Drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan mag verder gewerkt worden
L5 en L6: Drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan moet gewerkt worden.
                Op maandag noteren de kinderen de taken voor de ganse week en plannen ze zelf wanneer ze deze taken maken.
                Dit als voorbereiding op het middelbaar.

Lessen worden op voorhand aangekondigd.
Niet alle kinderen maken dezelfde taak, dit kan veranderen volgens de noden van elk kind.