De Horizon

kleuter- en lagere school

Open deurtje

De kinderen gaan regelmatig eens een kijkje nemen in de andere klassen.Tijdens het open deurtje gaan de kleuters eens naar een andere klas waar ze kunnen spelen met kindjes van andere klassen. 
Ze ontdekken dan andere hoeken en uitdagingen en leren van elkaar.
Tijdens de projecten die doorheen het schooljaar worden georganiseerd, wordt er ook telkens klasdoorbrekend gewerkt.

Ook ouders zijn welkom in de klas tijdens de openklasdagen waar er wordt uitgelegd én getoond hoe we aan taalontwikkeling, motoriek en wiskundige initiatie werken.
De peuters die instappen mogen net voor ze écht naar school gaan al eens in de klas komen kijken, samen met mama en papa.
Kijk in de kalender voor de data. Iedereen is welkom om te komen kijken!

 

Kom een kijkje nemen tijdens de volgende openklasmomenten:

  • Dinsdag 14/01/2020 (14u-15u)
    De focus ligt op muzische vorming.

  • Dinsdag 03/03/2020 (8.30u-9.30u)
    De focus ligt op onthaal (Een onderdaal van het vak Mens en maatschappij)

  • Week van 20 april
    Je kan komen kijken naar een turnles. Vraag meer info aan de klasjuf of aan meester Yves.