De Horizon

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Je kind wordt niet enkel begeleid door de klasleerkracht, maar ook door ons geëngageerd team van zorgleerkrachten.
Als je iets wil bespreken over je kind kan dit altijd. Dit kan bijvoorbeeld als je je zoon of dochter 's middags of 's avonds afhaalt of op afspraak via het agenda.
Je kan ook juf Kelly, onze zorgcoördinator, aanspreken.

Onze school werkt nauw samen met het stedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). 
Dit kan op vraag van een leerkracht, directie, zorgcoördinator, maar ook op vraag van ouders.
Het CLB begeleidt dus steeds op vraag en enkel met toestemming van de ouders rond het leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding en het psychisch en sociaal functioneren van je kind.
Verder regelen zij ook de verplichte medische onderzoeken.
Meer informatie vind je op hun website.

Onze clb-ankerpersoon is Samira Alouaamari.
samira.alouaamari@so.antwerpen.be

Je kan haar ook bereiken via de school.