De Horizon

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Je kind wordt niet enkel begeleid door de klasleerkracht, maar ook door ons geëngageerd team van zorgleerkrachten.
Als je iets wil bespreken over je kind kan dit altijd. 
Dit kan bijvoorbeeld als je je zoon of dochter 's middags of 's avonds afhaalt, door een afspraak te maken via het agenda of door een bericht te sturen via de ClassDojo.
Je kan ook juf Kelly, onze zorgcoördinator, aanspreken of mailen (kelly.heremans@so.antwerpen.be)

 

CLB

Onze school werkt nauw samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Je kan als ouder ook terecht bij het CLB. Dit gebeurt vertrouwelijk, want CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.
Het CLB begeleidt steeds op vraag en enkel met toestemming van de ouders rond het leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding en het psychisch en sociaal functioneren van je kind.
Verder regelen zij ook de verplichte medische onderzoeken.
Meer informatie vind je op de website van het CLB.

Onze CLB ankerpersoon is Evelyne Combes.
evelyne.combes@so.antwerpen.be

Je kan haar ook bereiken via de school.

 

Huis van het kind

In het Huis van het Kind Borgerhout kan je terecht met alle vragen over kinderen en jongeren grootbrengen.
Je kan er ook deelnemen aan activiteiten en tips uitwisselen met andere ouders.

Ga voor meer info naar hun website.