De Horizon

kleuter- en lagere school

Praktisch

Hier vind je informatie over inschrijvingen en een antwoord op veel gestelde vragen. 
Vind je geen antwoord op je vraag, contacteer ons.

 

Voor- en naschoolse opvang

Onze school richt voor- en naschoolse opvang in voor de kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs.

Uurregeling opvang in De Horizon:

                                    Voorschools                                     Naschools

Maandag:                 Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Dinsdag:                   Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Woensdag:               Van 7.30 tot 8.30                           Van 12.35 tot 13.35

Donderdag:              Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Vrijdag:                     Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

 

IBO Borneo

Kinderen die buiten de schoolopvang extra opvang nodig hebben kunnen bij de IBO Borneo terecht op onderstaande uren:

                                     Voorschools                                     Naschools

Maandag:                 Van 7.00 tot 7.30                            Van 17.30 tot 18.00

Dinsdag:                   Van 7.00 tot 7.30                            Van 17.30 tot 18.00

Woensdag:               Van 7.00 tot 7.30                            Van 13.35 tot 18.00

Donderdag:              Van 7.00 tot 7.30                            Van 17.30 tot 18.00

Vrijdag:                     Van 7.00 tot 7.30                            Van 17.30 tot 18.00

De opvangmedewerkster van de school brengt de leerlingen naar IBO of haalt ze daar op.

De ingang van IBO Borneo is in de Bleekhofstraat tussen nr 86 en 98.

T 0470 56 94 69      e-mail ibo.borgerhout@koraal.be      www.koraalweb.be

 

Voor meer info betreffende voor- en naschoolse opvang kan u terecht op het secretariaat.

 

Verloop van een schooldag

08.30 uur: opening van de poorten
08.45 uur: start van de lessen
10.25 uur: speeltijd
10.40 uur: einde speeltijd
12.20 uur: middagpauze
13.25 uur: opening van de poorten
13.40 uur: start van de lessen
15.20 uur: speeltijd
15.30 uur: opening van de poorten en einde van de schooldag.

 

Doorstroming van kleuter- naar lagere school

Kinderen ingeschreven in onze kleuterschool kunnen automatisch doorstromen naar onze lagere school.

 

Inschrijvingen

In sommige klassen kan je nog inschrijven voor dit schooljaar. Contacteer ons voor meer info of kom even langs.

 

Schoolreglement