De Horizon

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Hier kan u het schoolreglement raadplegen.

Er zijn algemene schoolreglementen voor enerzijds kleuteronderwijs en anderzijds lager onderwijs, die van toepassing zijn in alle stedelijke basisscholen, dus ook in De Horizon. Deze kan je hier terugvinden. 

Daarnaast is er ook nog het schoolreglement specifiek voor onze school: