De Horizon

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Onze school volgt het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs.

De reglementen van het stedelijk kleuteronderwijs en het stedelijk lager onderwijs zijn in onze school van toepassing.

Daarnaast is er het schoolreglement specifiek voor onze school: