De Horizon

kleuter- en lagere school

Takenborden en contractwerk

 

Wat willen we bereiken?

We streven naar een zelfredzame houding, waarbij kinderen initiatieven nemen, creatief en gemotiveerd zijn. Vanuit het geloof in eigen kunnen en een realistisch zelfbeeld, kunnen de leerlingen hun eigen leren aansturen.

De aanpak van de leerkracht is cruciaal door het toepassen van een aantal leerstrategieën in een positief klasklimaat.

De kinderen krijgen een breed aanbod.
Elk kind is uniek en krijgt zorg of uitdaging op zijn of haar maat. Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook het aanleren van vaardigheden en attitudes.
We willen de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen en de leerlingen leren plannen.

 

Takenborden en contractwerk

We hebben het zelfstandig werk in de vorm van takenborden of contractwerk uitgewerkt voor de ganse school.
De leerlingen leren hier al mee omgaan in de kleuterschool en dit wordt gradueel opgebouwd naar contractwerk in het zesde leerjaar.

Hoe werkt het?

De leerlingen krijgen eerst een instructie van de taken. De taken worden overlopen. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag.
Ze krijgen taken op hun maat.
Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben worden gericht begeleid in kleine groep
Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen die ook in de vorm van uitdagende taken.
De leerlingen werken op hun eigen tempo. Ze vragen hulp wanneer ze die nodig hebben.
Dit doen ze door een stokje met hun naam bij de leerkracht te leggen. Zo kunnen de leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht én krijgen ze de aandacht die ze verdienen.

Bekijk het filmpje waar enkele leerlingen vertellen over de school. Het zelfstandig werk komt daar ook aan bod.