De Horizon

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

De Horizon: kijk ver, droom oneindig!

Een brede basis en genoeg uitdaging

In De Horizon willen we kinderen een brede basis geven en veel uitdagingen. Het is de bedoeling om elk kind mee te nemen naar de eindmeet. In de kleuterschool werken we daarom met gemengde leeftijdsgroepen. Op die manier vertrekt elk kind vanuit het eigen niveau. Al enkele jaren mogen onze leerkrachten zich experts noemen in zorg en differentiatie. Via deze sterke zorgwerking en differentiatie ervaren kinderen gerichte ondersteuning waar nodig en worden kinderen met een leervoorsprong voldoende uitgedaagd. 

We vinden het belangrijk dat de uitdagingen gelinkt zijn aan of vertrekken vanuit de leefwereld van onze kinderen. Via projectwerking en uitstappen bieden we de kinderen werkelijkheidsgericht onderwijs. We laten hen experimenteren vanuit een warme en veilige schoolomgeving. Onze kinderen moeten zich goed voelen op school, zodat ze (zelf)vertrouwen krijgen en durven ondernemen. Daarom peilen we regelmatig naar het welbevinden van onze kinderen op school.

Samenwerking

Samenwerken is belangrijk, want er valt heel wat te leren van elkaar. In de lagere school hechten we daarom belang aan coöperatieve werkvormen, leesprojecten en tutorlezen. Ook ouderbetrokkenheid vinden we enorm belangrijk. De contacten met de ouders worden onderhouden door: ochtendbabbels, oudergroepen, open klasmomenten en hulp van ouders bij activiteiten.