De Horizon

kleuter- en lagere school

Voor- en naschoolse opvang

Onze school richt voor- en naschoolse opvang in voor onze kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs.
Je moet je voor de opvang op onze school niet op voorhand inschrijven. Voor de nabewaking is het wel handig dit even te laten weten aan de klasleerkracht.

Uurregeling opvang in De Horizon

                                    Voorschools                                     Naschools

Maandag:                 Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Dinsdag:                   Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Woensdag:               Van 7.30 tot 8.30                           Van 12.35 tot 13.35

Donderdag:              Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Vrijdag:                     Van 7.30 tot 8.30                           Van 15.45 tot 17.30

Zijn deze uren niet ruim genoeg? Dan kan u terecht bij de buitenschoolse opvang van IBO Borneo.
Dit Initiatief Buitenschoolse Opvang bevindt zich in de Bleekhofstraat tussen nr 86 en 98.
De opvangmedewerkster van de school brengt de leerlingen naar IBO of haalt ze daar op.
Voor de opvang in IBO Borneo dien je wel op voorhand in te schrijven.

Opvangtarieven schooljaar 2018-2019

Voortoezicht (maximum 1 uur)  0,75 euro
Voortoezicht (langer dan 1 uur) 1,00 euro
Natoezicht (maximum 1 uur)  0,75 euro
Natoezicht (langer dan 1 uur) 1,00 euro
Middagtoezicht 0,50 euro
Woensdagmiddag (tot 14.00 uur) 0,50 euro

*Hoeveel je betaalt, hangt af van:

Wie tussen 12.25 en 18.00 uur effectief in het toezicht van de school verblijft, betaalt de normale tarieven.

Wie tussen 12.25 en 18.00 uur naar de academie gaat, maar voor of na deze periode nog in het toezicht van de school verblijft, betaalt de gewone tarieven voor middagstudie (0,50 euro) en/of een gewoon kort (0,75 euro) of lang (1,00 euro) natoezicht.

**Voor een verlengde schooldag (huiswerk, sportinitiatie) betaal je 0,75 euro per leerling, per beurt en per uur, bij een minimum van 13 deelnemers.

LET OP!

Voor het toezicht op woensdagnamiddag wordt er ook per kind betaald, maar met een maximum van 2 kinderen per gezin. De kinderen moeten wel ingeschreven zijn in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Jaarlijks zal er een fiscaal attest afgeleverd worden door onze school in het voorjaar van elk nieuw kalenderjaar. De attesten worden enkel opgemaakt op basis van betaalde afrekeningen van het vorige kalenderjaar. 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.