De Horizon

kleuter- en lagere school

Wat is een multidisciplinair overleg?

Het multidisciplinair overleg, afgekort het MDO, is een overlegmoment tussen het zorgteam van de school en de CLB-contactpersoon.
Dit overleg wordt gehouden met de klastitularis, de directeur, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator en het Stedelijk CLB.
Er wordt handelingsgericht gekeken naar het leer- en ontwikkelingsproces van je kind.

Wat kan er besproken worden?

  • Leerlingen met een specifieke zorgvraag naar het CLB toe.
  • Opvolging van leerlingen die al in begeleiding zijn (op school of in het CLB)
  • Vragen naar schoolondersteuning
  • Opvolging leerplicht of zorgwekkende afwezigheden