De Horizon

kleuter- en lagere school

Wat te doen bij ziekte?

Als je kind ziek is, verwittig dan vóór 9 uur de school telefonisch op het nummer 03/236 3120.
Indien je toch op school bent voor 9 uur kan u dit altijd zelf melden aan de klasleerkracht, de leerkracht aan de schoolpoort of op het secretariaat.

Bij elke afwezigheid vragen wij een briefje, dit kan op verschillende manieren:

 • Voor een afwezig door ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen is een briefje van de ouders voldoende.
  Dit briefje kan 4 keer per jaar geschreven worden, daarna is een doktersattest verplicht.
 • Is je kind meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan dien je een doktersattest binnen brengen op school binnen 48 uur.

Wat met geneesmiddelen?

Geneesmiddelen worden enkel gegeven met een doktersattest met daarop de vermelding van de naam het kind, welke medicatie, de dosis, het tijdstip, de wijze van bewaren en toedienen, de frequentie en de duur van de behandeling.

Wat als mijn kind ziek wordt op school?

Als uw kind ziek wordt in de school vragen wij u om het te komen ophalen. Wij contacteren eerst de ouders of het noodnummer, door u opgegeven bij inschrijving.
Indien we niemand kunnen bereiken contacteren we bij dringende gevallen de eigen huisarts, een andere arts of eventueel de hulpdiensten.

Welke ziekten moet ik melden aan de CLB-arts?

Tel: 03 206 13 11
clb@so.antwerpen.be
Of via onze CLB ankerpersoon: samira.alouaamari@so.antwerpen.be

De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten:

 • kroep (difterie),
 • geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B
 • buiktyfus, bacillaire, dysenterie
 • hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis),
 • kinderverlamming (poliomyelitis),
 • roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina),
 • besmettelijke tuberculose,
 • kinkhoest,
 • schurft,
 • bof (dikoor),
 • mazelen,
 • salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)
 • rubella
 • huidinfectie (impetigo),
 • schimmelinfecties van de schedelhuid
 • schimmelinfecties  van de gladde huid 
 • pediculosis,
 • varicella (windpokken),
 • hoofdluizen
 • parelwratten
 • HIV-infectie

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.