De Horizon

kleuter- en lagere school

Welkomstwoord directeur

Directeur De Horizon

Beste ouder

Mijn naam is Bjorn Daenekindt. Ik ben directeur van basisschool “De Horizon”. Ik oefen deze gevarieerde job met heel veel plezier en enthousiasme uit.

”De Horizon” is een plaats waar we je kind optimale ontwikkelingskansen bieden om zich volledig te ontplooien, zodat hij/zij later bewuste keuzes kan maken om een eigen plaats in onze maatschappij te verwerven. We zien het als onze taak om samen met jou als ouder hun hand vast te houden in de zoektocht naar zichzelf.

Samen met het team van “De Horizon” laten we kinderen opgroeien in een aangename en veilige schoolomgeving waar leerlingen, ouders en personeel zich goed voelen en altijd klaar staan om te helpen en ondersteuning te bieden waar nodig.

School maken is niet alleen het overdragen van kennis, maar ook het bijbrengen van vaardigheden en attitudes en dit met veel liefde voor de kinderen. Dat is het doel dat we nastreven en samen werken we hieraan.

Als je vragen hebt, stel ze ons dan gerust. We staan altijd klaar om je een antwoord te bieden en samen naar een oplossing te zoeken.

Het team van onze school en ikzelf wensen alle kinderen en ouders een zeer fijn schooljaar toe!

Met vriendelijke groet

Bjorn Daenekindt