De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

1ste kleuterklas

1. Dagverloop

8u30: De kleuters worden door hun ouders/grootouders naar de klas gebracht, jasje uitdoen en aan de kapstok hangen, boekentas leegmaken: brooddoos, fruitdoosje en drinkbus in de mand plaatsen, naar het toilet gaan, spelen nog even in de klas tot het tijd is.

8u45: Toiletbezoek indien er nog peuters zijn die moeten
8u50: Onthaal in de zithoek (kring): Klaspop wakker maken en aankleden, aanwezigheid noteren dmv. aanwezigheidskalender, daglijn en weerkalender bespreken
9u00: Aanbreng activiteit: liedje, kringspel, versje, verhaal, iets rond wiskunde
9u15: Knutselen aan de knutseltafel of begeleide activiteit en vrij spel in de hoekjes
10u00: Opruimen dmv. Opruimliedje, Toiletbezoek
10u10: Fruitdoosje en drinkbus nemen en fruit opeten (Alles voorzien van naam)
10u35: Fruitdoosje en drinkbus opruimen, Toiletbezoek, Jasje aandoen                           
10u45: Speeltijd
11u05: Vervolg knutselactiviteit of begeleide activiteit en vrij spel in de hoekjes
11u30: Opruimen dmv. Opruimliedje,  Toiletbezoek
11u40: Activiteit: boterhammen eten en opruimen van brooddoos/ beker
12u10: Toiletbezoek
12u25: Rustmoment: knuffel en tutje nemen en op bedje gaan liggen
13u25: Toiletbezoek , Vrij spel in de zaal           
13u50: Vrije activiteiten binnen of buiten
14u50: Opruimen dmv. opruimliedje
15u00: Kringactiviteit: spelletje, verhaaltje, muzieklesje, ….
15u20: Toiletbezoek
15u25: Ouders halen kleuters af  in de klas
 

2. Wat leert uw kleuter in de klas?

Taal- en spraakontwikkeling :

Aanleren van nieuwe woorden, gesprekjes voeren,luisteren naar verhaaltjes,antwoorden op vragen.
De basiskleuren herkennen en benoemen, liedjes en versjes meedoen,…..

Wiskundige initiatie

Leren tellen tot 5, grote en kleine verschillen zoeken,voorwerpen kunnen rangschikken.
Begrippen aanleren: op, onder, groot, klein, open, toe, …..

Muzische vorming – Motorische vaardigheden

We leren al spelend:
muziekspelletjes, knutselen, kookactiviteitjes, bewegingslesjes, experimenteren met allerlei materialen zoals klei, speeldeeg, zand, scheerschuim,….

Socio- emotionele vaardigheden

Leren omgaan met elkaar, samen spelen en delen.

Lief zijn voor elkaar en zo weinig mogelijk ruzie maken.
Omgaan met gevoelens.

Zelfredzaamheid

Zelf  naar het toilet gaan, zelf hun jasje leren aandoen, samen opruimen en alles op de juiste plaats leggen, brooddoos nemen uit de mand en aan tafel gaan zitten, nadien brooddoos terug in de mand leggen, zelf drinken uit drinkbus als ze dorst hebben, …

 

3. Afspraken

Meebrengen:

2 foto’s waar alleen het gezicht opstaat of waar het gezicht mag uitgeknipt worden

Doos papieren zakdoeken

Ieder zijn symbooltje

Iedere kleuter heeft een eigen kenteken/ symbool: op onze aanwezigheidskalender, op de kapstok, op het bed, op knutselwerkjes,…
Dit is voor je kind een hulpmiddel om hun spulletjes terug te vinden. Zo leren ze hun eigen kenteken, maar leren ze ook het kenteken van de andere klasgenootjes en weten ze zo  van wie het knutselwerkje is.

Rusten

De kinderen van de speelklas en de 1ste kleuterklas kunnen ’s middags even rusten  van 12u20 – 13u20. De kinderen mogen slapen met een tutje en knuffel. Schrijf overal  de naam van uw kind op. Geef ook een dekentje mee. Dit gaat regelmatig mee naar huis om te wassen. Tijdens het slapen mogen de kleuters nog een pamper aandoen, graag pampertjes MET plakkers.

Zindelijkheid/Reservekledij

Op school wordt de zindelijkheid getraind door regelmatig een bezoek te brengen aan het toilet. Het is echter noodzakelijk dat de eerste zindelijkheidstraining thuis gebeurt.

Het kan gebeuren dat uw kind door zijn/haar intens spel een enkel keertje vergeet tijdig naar het toilet te gaan.

Met een reservebroekje is  een ongelukje vlug verholpen. Een setje met reservekledij wordt meegegeven in een plastic zak en blijft op school.

Indien u reservekledij van de school krijgt, vragen wij u deze te wassen en snel terug te bezorgen. Sommige kleuters zijn nog niet zindelijk tijdens het slapen. Gelieve dan een luier mee te geven voor tijdens het slaapuurtje.

Afzetten

De kleuters worden aan de klasdeur afgezet. De ouders maken samen met hun kind hun boekentas leeg. Juiste spulletjes in de juiste mand.

Afscheid nemen

Ouders voelen zich vaak schuldig wanneer ze afscheid moeten nemen van hun wenend kind. We hebben echter de ervaring dat, zodra de ouder uit het beeld is, het huilen ophoudt en het kind interesse in zijn nieuwe omgeving gaat tonen. We vinden het belangrijk dat je tijdig en duidelijk afscheid neemt.

Op tijd komen

Zorg ervoor dat uw kind steeds tijdig op school is. De poort gaat open om 8.30. De activiteiten starten om 8.45. De poort aan de Frans Versmissenlaan sluit om 8.45.

Bent u te laat, dan komt u binnen langs de poort aan de Ruggeveldlaan.

Van 8.45 tot 9.00 verzamelen we alle kinderen,, die te laat gebracht werden.

Deze kinderen worden naar de klas gebracht door een leerkracht, een secretariaatsmedewerker of de directie. Ouders kunnen hun kinderen dan niet zelf naar de klas brengen.

Afhalen

Je komt je kind afhalen aan de klasdeur.

Indien je kleuter een keer door iemand anders wordt afgehaald, informeer het kind dan duidelijk en geef het ook door aan de juf.  Je kleuter mag pas vertrekken als de juf een mama/papa/oma/... ziet.

Wat moet er in de boekentas

een drinkbus

een fruitdoosje met een geschild stukje fruit erin

een brooddoos met voldoende boterhammen (geen hagelslag)

een knuffel of een tutje, voorzien van naam

voor de nabewaking (indien nodig): een koekje (in doosje)

GEEN SPEELGOED

Onze klaspop

In onze klas hebben we een klaspop, Jules.

Omdat het voor je kleuter een nieuwe omgeving is met een nieuwe juf, hebben we Jules zodat hij indien nodig, je peuter kan troosten en helpen.
Met Jules doen we leuke dingen: elke morgen maken de kleuters Jules wakker, ze  doen zijn pyjama uit en nieuwe kleertjes aan . Daarna doet hij zoals elke kleuter mee met de activiteiten.
Er wordt een kindje van de dag gekozen en deze zorgt die dag voor Jules. Op het einde van de dag wordt Jules ook terug in zijn bedje gestopt met zijn pyjama aan.
 

Verjaardagen

Is je kleuter jarig? Dan kan je iets kleins in een zakje meegeven om aan de klasgenootjes uit te delen.
Dit kan zijn : Een stukje fruit, een drankje, een snoepje, een koekje, een klein speelgoedje, een ballon,...

Hoe verloopt een verjaardag bij ons in de klas:

Jarige mag op de verjaardagstoel zitten.

Kenteken met foto wordt op de juiste taart gehangen. De jarige kleuter krijgt een kroon.

In de kring wordt er voor de jarige gezongen.

De jarige deelt zijn/ haar cadeautje uit.

1 stuk fruit of 1 snoepje of of 1 koekje of 1 speelgoedje

 

Lichamelijk opvoeding

Al onze kleuters turnen 2 uurtjes per week bij juf Vera.

K1A: maandag en woensdag

K1B: maandag en dinsdag

Als de kleuters direct ’s morgens turnen worden zij door juf Vera ontvangen in de klas.

Wij hebben nog GEEN turnpantoffeltjes nodig.

 

Kriebelteam

Wij proberen het luizen- en netenprobleem in onze school  onder controle te houden dankzij regelmatige controle door het ‘kriebelteam’. Het kriebelteam is een vaste ploeg van geëngageerde ouders die na elke schoolvakantie alle kinderen komen nazien. Indien we bij uw kind luizen en/of neten vinden, dan zal u een brief meekrijgen met de vraag tot onmiddellijke behandeling.

 

Alle brieven worden in het bakje van je kleuter gelegd.