De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

3de kleuterklas

1. Dagverloop
08u45: onthaal, kringgesprek, dagverloop, kalender, weerbericht, taal-  en of wiskundige activiteit, thema-gebonden activiteit
09u25: overlopen van speel- en werkhoeken
09u30: de kinderen kiezen een hoekje in de maanklas (rustigere activiteiten aan een tafel) of in de zonneklas (activiteiten met meer beweging)
10u50: fruit eten, water drinken, speeltijd
11u10: hoekenwerk
12u10: opruimen
12u25: lunch en speeltijd     (op woensdag om 12.20u)
13u45: drinken en schooltas inpakken
13u50: start middagactiviteiten
15u10: opruimen en dagafsluiting
15u25: de kleuters worden opgehaald in hun klas

2. Wat leert uw kleuter in de klas?
Taal- en spraakontwikkeling
Veel aandacht voor luisteren en spreken tijdens de verschillende soorten  kringgesprekken, het voorlezen, het poppenkastspel  en het hoekenwerk
Klanken leren onderscheiden, beginklank, eindklank, rijm
Voorbereidend lezen, voorbereidend schrijven: de kleuters maken kennis met de ‘leesletters’

Wiskundige initiatie
Tellen tot 10
Getalbeeld herkennen
Rangtelwoorden
Sorteren, ordenen, patronen verderzetten
Rekentaal (bijdoen, wegdoen, verdelen, groter, kleiner, eerste, laatste, voorlaatste,…)
Ruimtelijke begrippen (voorzetsels)
Vormleer
Meten en wegen
Links, rechts

Wereldoriëntatie
Uw kleuter krijgt een breed aanbod aan onderwerpen m.b.t. natuur, techniek, maatschappij, verkeer, geschiedenis en de wereld.
Onze kleuters zorgen mee voor de invulling van het thema. Ze bedenken activiteiten, brengen boeken of materiaal mee en geven aan wat ze zelf interessant vinden in functie van het thema.
In de mate van het mogelijke plannen we bij ieder thema ook een wandeling of uitstap zodat de kinderen kunnen leren door te ervaren!

Socio- emotionele vaardigheden
Samen werken en spelen
Respect voor zichzelf en voor elkaar
Conflicten geweldloos oplossen
Zichzelf en de anderen beter leren begrijpen: Axenroos!
In K3 kiezen we elke maandag ‘het sterretje van de week’. Deze kleuter krijgt een ster (op papier). De andere kinderen kiezen talenten die bij hem/haar passen. Deze talenten worden met behulp van pictogrammen op de ster gezet. Op vrijdag gaat de ster mee naar huis!

Muzische vorming-motorische vaardigheden
Beeld: tekenen, schilderen, knutselen
Media: foto’s maken, muziek opnemen, films en muziek bekijken of beluisteren op CD-speler, computer of smartboard
Schrijfdans: fijne motoriek, schrijfmotoriek stimuleren!
Schrijfmotoriek, knippen, kleuren, tekenen, pengreep
Grootmotorische vaardigheden worden ingeoefend tijdens de turnles met juf Vera (op maandag en dinsdag). Ook tijdens onze wandelingen en uitstappen is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van uw kind.

Zelfredzaamheid
Zelfstandig taakjes uitvoeren of werkjes maken
Zelf beslissen welk materiaal er nodig is om een taakje uit te voeren
Zelf een oplossing voor een probleem kunnen vinden
Zelfstandig naar toilet!
Zelf aan- en uitkleden
Sluitingen hanteren
Voor wie het motorisch aankan: veteren
 

3. Bewegingsopvoeding

Lichamelijk opvoeding
Al onze kinderen turnen twee keer per week. (op maandag en dinsdag)
Meebrengen: turnpantoffels in een turnzakje (aan de kapstok laten hangen a.u.b. + NAAM)
 

4. Zorgjuf
Elke klas krijgt een aantal uren zorg. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
- de zorgjuf komt een paar kinderen uit de klas halen om extra oefeningen te  maken (dit kunnen zowel sterke als minder sterke kinderen zijn)
- de zorgjuf blijft in de klas en de klasleerkracht neemt enkele kinderen mee
- de zorgjuf geeft mee ondersteuning in de klas
 

5. Afspraken
Afzetten
De kleuters worden in de klas afgezet. De ouders maken samen met hun kind hun schooltas leeg. Juiste spulletjes in de juiste mand.

Op tijd komen
Zorg ervoor dat uw kind steeds tijdig op school is. De poort gaat open om 8.30u. De activiteiten starten om 8.45u. De poort aan de Frans Versmissenlaan sluit om 8.45u.
Bent u te laat, dan komt u binnen langs de poort aan de Ruggeveldlaan.
Van 8.45 tot 9.00 verzamelen we alle kinderen, die te laat gebracht werden.
Deze kinderen worden naar de klas gebracht door een leerkracht, een secretariaatsmedewerker of de directie. Ouders kunnen hun kinderen dan niet zelf naar de klas brengen.

Afhalen
Je komt je kind afhalen in de klas.
Indien je kleuter een keertje door iemand anders wordt afgehaald, informeer het kind dan duidelijk en geef het ook door aan de juf.  Laat je kind ook altijd even afscheid nemen van de juf voor u hem/haar meeneemt;  zo weet de juf met wie de kleuter naar huis is gegaan.

Wat moet er in de boekentas
Stukje geschild fruit en/ of groentjes (banaan mag ongeschild) in een fruitdoosje, flesje water of drinkbus, brooddoos met boterhammen + NAAM

Verjaardagen
De verjaardagen worden 1x per maand gevierd met de beide klassen samen. De precieze dag wordt met de betrokken ouders afgesproken. (data worden weergeven op de maandbrief en via het bord aan de klas + extra brief voor de jarigen van de maand)
Op die dag worden de (groot-)ouders van de jarigen uitgenodigd om samen te vieren. Wij vragen de ouders om een ingrediënt mee te brengen waarmee wij samen iets lekkers koken tijdens het verjaardagsfeest. We zingen en eten samen met onze jarigen.

Op de verjaarDAG van de jarige, zingen we in de klas en kiest de kleuter cadeautjes uit de verjaardagsdoos.
Gelieve geen snoep of pakjes mee te geven op de verjaardag van uw kindje.

Het Zesjarigenfeest
Dit feest is het afscheid van de kleuterschool. De kinderen oefenen hard om een mooie show te brengen voor hun familie. Het is heel belangrijk dat uw kindje er die avond bij is!

WOENSDAG 19 juni 2019 à 18u!

Hulp van ouders
Ouders worden in de derde kleuterklas regelmatig  gevraagd om deel te nemen aan activiteiten of om te helpen als extra begeleiding op uitstappen.  Dit wordt steeds aangekondigd op de maandkalender van K3 en staat ook op het bord naast de klasdeur.

Kriebelteam
Wij proberen het luizen- en netenprobleem in onze school onder controle te houden dankzij regelmatige controle door het ‘kriebelteam’. Het kriebelteam is een vaste ploeg van geëngageerde ouders die na elke schoolvakantie alle kinderen komen nazien. Indien we bij uw kind luizen en/of neten vinden, dan zal u een brief meekrijgen met de vraag tot onmiddellijke behandeling.
 

6. Communicatie
Maandkalender:
Hierop zal u terugvinden:
- data van uitstappen/activiteiten
- jarigen van de maand
- thema’s van de maand
- vrije dagen en vakanties

Mededelingenbord:
- Berichten van de week

Berichtenmap:
Deze map steeds zo vlug mogelijk leegmaken en mee terug naar school brengen. Er zijn heel wat brieven om mee te geven! Laat a.u.b. nooit geld in de map zitten; geef het af aan de juf van de voorbewaking of aan de klasjuf. U kan er ook voor kiezen om via email de brieven te ontvangen.

E-mail-adres juf:
Juf Dominick: dominick-88@hotmail.com
Juf Christel: christel@seth.be
 

7. Oudercontacten
In de kleuterschool zijn er 3 oudercontacten voorzien:

- 6 september: infoavond (iedereen)
- 22 november: oudercontact (iedereen)
- 14 februari: extra oudercontact (op uitnodiging)
- 28 mei: oudercontact (iedereen)

Op uitnodiging met zorg

Wij vragen u om zeker aanwezig te zijn om zo samen de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Daarbuiten bent u altijd welkom om 15.25u of via email of op uitnodiging zorg.