De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

Participatie - leerlingenraad

De KINDERRAAD vergadert maandelijks.

Vanuit elke klas worden er twee leerlingen op een democratische manier verkozen. In de klas worden ideeën verzameld, uitgewisseld, problemen besproken… De vertegenwoordigers nemen hun voorstellen mee naar de vergadering. Per klas worden de ideeën uitgewisseld. Er wordt besproken wat haalbaar is of niet.

We denken na…  werken verder uit...  zoeken oplossingen… De punten van de KINDERRAAD worden dan verder behandeld op de personeelsvergadering. Samen wordt er getracht om rekening te houden met de voorstellen van de KINDERRAAD. De verdere concrete uitwerking wordt besproken.