De Kleine Ontdekker

stedelijk basisonderwijs

Onze schoolafspraken in een notendop

ouders

Deze afspraken zijn een aanvulling van het algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

NAAR SCHOOL KOMEN

 • Alle kinderen komen de school binnen langs de ingang op de Lakborslei.

 • Ouders van lagere schoolkinderen nemen aan de poort afscheid, ouders van kleuters zetten hun kindje af bij de juf aan de klas.

 • Wij dringen aan op het op tijd komen van alle kinderen. Te laat komen stoort de lessen en het onthaalmoment voor iedereen.

 • Elke kleuter die te laat komt, wordt door de juf aan de hoofdingang onthaald en door haar naar de klas gebracht.

 • Laatkomers van de lagere school melden zich steeds met hun schoolagenda op het bureel van de directeur.

AFWEZIGHEDEN

 • Alle afwezigheden worden telefonisch aan de school gemeld, vòòr het eerste lesuur begint.

 • Bij veelvuldige afwezigheden worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek.

 • Lagere school : ALLE afwezigheden moeten worden gewettigd met een briefje (zie algemeen schoolreglement). 

 • Alle kinderen nemen deel aan schooluitstappen, zwemlessen en turnlessen.  Ook hiervoor is bij afwezigheid een doktersbriefje nodig.

​COMMUNICATIE MET DE OUDERS

 • Wij onderhouden op school een zeer nauw contact met de ouders.

 • Al onze communicatie gebeurt via Smartschool

 • Je geeft als ouder steeds de meest recente en correcte informatie aan de school wat betreft je bereikbaarheid.

 • Wij werken met pictogrammen en tolken worden ook op aanvraag ingezet.

 • Schoolagenda's worden DAGELIJKS nagekeken en ondertekend door de ouders.  

 • Mededelingen aan de leerkrachten kan je in het agenda vermelden.

 • In de gang van de kleuterschool hangt een prikbord met allerlei weetjes en nieuwtjes.

 • Regelmatig worden ook briefjes meegegeven aan de kinderen met extra info.

 • Wij vragen aan de ouders en de kinderen om elke week naar onze website te surfen. 

 • Onze website wordt regelmatig aangepast en je vindt er hele leuke nieuwtjes, weetjes, foto's, verslagen, ....voor en door de kinderen.

​GEZONDHEID en VEILIGHEID

 • We kiezen voor een gezond tussendoortje, stukje fruit of wat groenten. Geen koeken.

 • Kinderen die ineten brengen hun boterhammen mee in een brooddoos.

 • In het project "Smakelijke School", gesubsidieerd door Stad Antwerpen,  krijgen onze kinderen verse soep en een gezonde snack.  Dit wordt éénmaal per week gratis aangeboden door de Stad Antwerpen.

 • Frisdranken zijn niet toegelaten op school.  Een flesje water, fruitsap of melkdrankje kan wel in de lagere school.

 • Als een kind een keertje niet kan blijven ineten, kan dit enkel mits een nota van de ouders in het agenda.

 • Kinderen verlaten de school NOOIT zonder toestemming.

 • Indien kinderen luizen of neten hebben, MOET een behandeling worden gestart door de ouders.

 • Kinderen, die thuis geen behandeling krijgen, kunnen de toegang tot de school ontzegd worden.

 • Medicatie op voorschrift kan enkel worden toegediend op school, mits schriftelijke toestemming van een dokter.

 • Wanneer een kind ziek wordt, verwittigen wij de ouders. Zieke kinderen komen niet naar school.

 • Bij schoolongevallen zijn alle kinderen verzekerd voor lichamelijke schade.

​RAPPORTEN

 • 4 X per schooljaar krijgt je kind een rapport, dat enkel aan de ouders wordt afgegeven tijdens het oudercontact of door bijzondere omstandigheden aan de leerling.

 • Er zijn ook in de kleuterschool 2 oudercontacten gepland, de juffen laten op tijd weten wanneer. 

FINANCIEEL

 • Onderwijs is gratis. Schoolgerief zoals schriften, boeken, balpennen, gommen, enz... worden door de school voorzien.  

 • Bij verlies of opzettelijk stukmaken door je kind wordt de schade vergoed door de ouders.  

 • Voor de uitstappen, middagbewaking, weekverblijven, enz... ontvangen de ouders elke maand een factuur.  

 • Facturen moeten ten laatste 2 weken na ontvangst worden betaald.  

 • Bij betalingsproblemen, maken de ouders een afspraak bij de directeur, die dan samen met hen naar een gepaste oplossing zoekt.

ALLERLEI

 • De kinderen komen naar school in verzorgde en aangepaste kledij.

 • Alle kleding en spullen van je kind worden best voorzien van hun naam. Verloren items worden niet door de school vergoed.

 • Alle lagere schoolkinderen brengen een turnzakje mee met een zwarte turnshort, een wit T-shirt en turnpantoffels.

 • Het gebruik van GMS's is verboden.

 • Het meenemen van iPod's, smartphones, PSP, ..of andere dure zaken zijn niet toegelaten.  De school is NIET verantwoordelijk bij verlies of schade.