De Kleine Ontdekker

stedelijk basisonderwijs

Team

SCHOOLTEAM

          Directeur                    Beleidsondersteuning

   Zorgcoördinator LS        Zorgcoördinator KS

               

            

                                           Secretariaat

 

         

                                              Juf Tine

  Lerarenplatform                  Vrijwilliger                        Vrijwilliger    

 

                                           

            Juf Evi                                                             Juf Bouchra

 

                               1ste kleuterklas A                              Kinderverzorgster               

                    1ste kleuterklas B

                        

          

                                               2de kleuterklas A

         K2  /  K3

           .            

       

      Juf Chelsea           

                              3de kleuterklas A

    Kleuterturnen            

                         

                                                      

       Juf Chelsea 

           1ste leerjaar A            1ste leerjaar B             1ste leerjaar C      

 zorg 1ste leerjaar

            

     

                                                   Juf Caithline

      2de leerjaar A                2de leerjaar B

  zorg 2de leerjaar

            

                                                 Juf Machteld 

     3de leerjaar A                  3de leerjaar B

                      zorg 3de leerjaar       

            

     

                                              

        4de leerjaar A                 4de leerjaar B

                   zorg 4de leerjaar

             

      

                                             

          5de leerjaar A                 5de leerjaar B

zorg 5de leerjaar

            

      Juf Natasja

           6de leerjaar A             6de leerjaar B                      

 zorg 6de leerjaar

                                             

          Meester Jason

    Lichamelijke opvoeding / zwemmen

 

                                       

                

                         Leerkracht Islam

   Leerkracht NCZ                Leerkracht KGD

            

            

​ 

         Juf Hilde     

 

 

            CLB-anker

                        Poetsteam