De Kleine Stad

kleuter- en lagere school

Onze school

De Kleine Stad is een stedelijke basisschool in het centrum van Antwerpen. Onze leerlingen komen vanuit alle hoeken van de stad. Die stedelijke context is belangrijk voor onze school. We zien de stad als onze leeromgeving. Zo sporten we in het Stadspark, zorgen we mee voor een verkeersveilige buurt en ruimen we afval in onze wijk. We trekken vaak de stad in en verkennen de dynamiek van de stad en haar bewoners. Elke uitstap is een boeiende (levens)les. We vormen een warme en open gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders waar ontdekken, leren en samenwerken centraal staan.

Onze kleuterschool

De kleuterschool van De Kleine Stad telt 8 klassen. De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in onze grote stadstuin.  

Onze lagere school

De lagere school van De Kleine Stad telt 12 klassen. De kinderen kunnen zich uitleven op onze uitdagende speelplaats.