De Kleine Wereld

kleuter- en lagere school

LIST - lezen is top!

een meisje leest een boek     twee meisjes zitten te lezen     een jongen leest een boek     een meisje leest een boek

Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat al enkele jaren loopt in onze school.

De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen leeftijd.

De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier.

Er zijn drie programma's: voorbereidend lezen (derde kleuterklas), aanvankelijk lezen (eerste en tweede leerjaar) en vloeiend lezen (de andere leerjaren). Eerst lezen de kinderen in duo's samen hardop in zelfgekozen boeken. Als dat vlot genoeg gaat, lezen ze in stilte.

De opbouw van een LIST-les:

Een LIST-les duurt 35 minuten.

  • Een mini-les door de leerkracht (5 minuten): voorlezen, spreken over leesbeleving (hoe kies ik een boek , wat doet een boek met me?), focus op een specifiek 'leesdoel' (bv. wie is de hoofdpersoon, wat wil de schrijver van het boek vertellen?)
  • Zelf hardop of stil lezen (ononderbroken gedurende 20 minuten). De leerkracht leest ook, of ondersteunt leerlingen die moeilijk aan het lezen raken.
  • Een gezamenlijke afsluiting (10 minuten): vanuit de mini-les en de boeken die kinderen lezen volgt een gesprek, boekreclame, zelfevaluatie, ...

Leerlingen die ondanks bovenstaande aanpak niet genoeg vorderen, krijgen extra leesinstructie via het interventieprogramma 'RALFI'. Dit wordt drie maal per week 20 min. in een klein groepje aangeboden.

Elke klas heeft een uitgebreide collectie boeken en we gaan ook wekelijks met de kinderen naar de openbare bibliotheek die aan onze school grenst. Zo leren we de leerlingen bewust boeken kiezen.

Wetenschappelijk onderbouwd

LIST staat voor 'Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering' of ook wel voor 'Lezen IS Top'. Het is een onderzoeks- en begeleidingsproject onder leiding van Thoni Houtveen (lector 'Geletterdheid' aan de Hogeschool Utrecht).

In het schooljaar 2011-2012 startte De Wereldschool met het LIST-project onder leiding van Steven De Laet.