De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

De Kleurenboom

Troeven

  • Daltononderwijs in een groene omgeving.
  • Brede vorming en sterke persoonsontwikkeling (op cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel vlak).
  • Naschools aanbod van Muziekacademie Ekeren en Turnkring Estetika.
  • Participatie via het oudercomité en de leerlingenraad.
  • Samenwerking Kosko/IBO Spoenk: opvang voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen.

Via de Dalton-methode leerden wij al vroeg om zelf onze taken te plannen

Aafje Van Damme
Oud-leerling
Aafje Van Damme, oud-leerling van Stedelijke Basisschool de Kleurenboom

Wij kozen voor deze school omdat mijn vrouw en ik ook les geven in het Stedelijk Onderwijs

Gerard Walschap
Papa van Len en Lex
Gerard Walschap, ouder van len en lex van Stedelijke basisschool de kleurenboom

Vacatures

voltijds, 24u per week
Hoedjes van Papier
deeltijds, 10u per week
De Musjes
deeltijds, 3u per week
De Bever