De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Robotica L5 en L6

In L5 en L6 werkten ze tijdens hun project met Robotica.