De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Zorgtraject

Verloop van zorgtraject

Schoolse moeilijkheden, gedragsmoeilijkheden of andere problemen? Het zorgtraject kan jou en je kind helpen om oplossingen te zoeken.

Voor een succesvol traject is er een goede samenwerking nodig:

  • binnen het schoolteam
  • tussen het schoolteam en de ouders
  • tussen het schoolteam en de leerling

De zorg binnen de school werkt volgens de omgekeerde zorgpiramide die bestaat uit 4 fasen. De ouders doorlopen samen met het schoolteam en de leerling de fasen van de zorgpiramide en worden gedurende diverse oudergesprekken geïnformeerd en begeleid door het hele schoolteam.

4 fasen in de zorgpiramide

Fase 0 
Dit is de basiszorg waarbij alle leerlingen opgevolgd worden door het schoolteam. De leerkrachten motiveren de leerlingen en stimuleren hen via een krachtige leeromgeving. We halen het maximum uit de leerlingen door ze te begeleiden op hun eigen niveau.
Voor de meeste leerlingen volstaat de zorg binnen fase 0. Voor sommige leerlingen volstaat deze basiszorg niet en gaan we over naar fase 1.

Fase 1 
Dit is de verhoogde zorg waarbij de leerling besproken worden. Tijdens het overleg wordt er met de klasleerkracht, de zorgcoördinator en de directie gesproken over de zorgvraag en de noden om de leerling te helpen. Aan de turnleerkracht wordt gevraagd of er eventueel motorische problemen zijn. Hieruit volgen voorstellen om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen.
Indien de voorgestelde hulp niet voldoet om de leerling vooruit te helpen, gaan we over naar fase 2.

Fase 2 
Dit is de uitgebreide zorg waarbij het Centrum voor Leerling Begeleiding wordt ingeschakeld. Samen met het CLB wordt er gezocht naar bijkomende maatregelen om het kind te helpen. Er wordt besproken of de hulp van externe gespecialiseerde diensten zoals kinesitherapie of logopedie nodig is. Indien deze ondersteuning te weinig resultaat oplevert, wordt er overgegaan naar fase 3.

Fase 3 
Dit is de fase waarbij we op zoek gaan naar de school die het beste past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Een verwijzing naar het buitengewoon onderwijs kan een optie zijn.
Als ouder kan je uiteraard ook zelf terecht met een bezorgdheid bij zowel de klasleerkracht, de zorgcoördinator (Evelyne Bresseleers) en/of het CLB-anker (Rinke Rens, 03/206 13 11). Bovendien kan je ook terecht bij het Stedelijk CLB voor meer informatie of hulp.