De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Onze school

Maak via deze video kennis met de visie en focuspunten van onze school te Ekeren.

De stedelijke basisschool De Kleurenboom werkt volgens het Daltononderwijs.

Hier kan je de schoolreglementen vinden!

Je kan steeds bij onze leerlingenbegeleiders terecht!