De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Renovatie

Aankondiging start van nieuwbouw en verbouwingswerken aan de schoolgebouwen in de Pastoor Goetschalckxstraat 57.

Met veel plezier breng ik jullie op de hoogte van de toekomstplannen van onze school. Ons team heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Zowel de hedendaagse als de toekomstige onderwijsmethoden vragen immers om een aangepaste infrastructuur die talentontwikkeling en brede schoolwerking nog meer stimuleert. Vanaf volgend schooljaar zal er daarom een renovatie- én nieuwbouwproject starten dat klaar zou zijn in eind september 2024. Een project waarvan ik hierbij al graag een tipje van de sluier oplicht. 

Wat vooraf ging

Onder leiding van de dienst Patrimonium van het Stedelijk Onderwijs werd  een traject opgestart ter voorbereiding van het renovatie- en nieuwbouwproject in 2016. Een zeer lang voortraject met een reeks tegenslagen heeft ons gebracht tot op het punt dat we op 13 juni 2022 eindelijk een aannemer konden aanstellen die begin augustus 2023 zal starten met de werken.

Verloop werkzaamheden

De werken zullen dus aanvatten in de zomervakantie 2023. Gezien de school gedurende de ganse periode van de werken in gebruik zal blijven, zullen de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd worden om zo de hinder voor de school tot een minimum te beperken.

In een eerste fase worden er enkele gebouwvolumes afgebroken: het huidige administratieve blok gelegen langsheen de Pastoor Goetschalckxstraat, de luifel langsheen deze straat alsook de twee klaslokalen in het prefab gebouw (langsheen het padje dat de Pastoor Goetschalckxstraat en de Schoutlaan verbindt). Deze afbraakwerken zullen zich dus concentreren in de zomervakantie wanneer er geen leerlingen in de school aanwezig zijn.

In een tweede fase zal langsheen de Pastoor Goetschalckxstraat de nieuwbouw gerealiseerd worden. Deze werken zullen het volledige schooljaar 2023-2024 in beslag nemen. De huidige speelplaats zal dus gedeeltelijk ingenomen worden als werfzone maar ook deels in gebruik blijven als speelplaats voor de lagere school.

In een derde fase zal het huidige sanitair op de speelplaats alsook de refter worden afgebroken. Deze afbraakwerken worden opnieuw ingepland in een zomervakantie om hier opnieuw de hinder voor de school te beperken. In deze periode zullen ook de aanlegwerken van de speelplaats van de lagere school voorzien worden. Deze aanlegwerken zijn onze 4e en laatste fase die tegen eind september 2024 afgerond dient te worden.

Echter vanaf september 2024 zullen al wel de nieuwe gebouwen in gebruik genomen kunnen worden. Zo kan de Stedelijke Basisschool De Kleurenboom vanaf dan genieten van hun nieuwe inspirerende leeromgeving.

We houden je op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen. 

 

Alvast bedankt voor het vertrouwen en begrip.

Met vriendelijke groeten,

Martine Vermeulen

Directeur stedelijke basisschool De Kleurenboom