De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Hier kan je het schoolreglement van het Kleuteronderwijs en het Lager Onderwijs terugvinden. Bovendien vind je helemaal onderaan ons schooleigen reglement terug!

schoolreglement kleuteronderwijs

schoolreglement lager onderwijs