De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Samen school maken, is samen afspraken maken om alles vlot te laten verlopen.

Schoolreglement De Kleurenboom

Raadpleeg ons schooleigen schoolreglement