De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Samen school maken, is samen afspraken maken om alles vlot te laten verlopen.

Schoolreglement De Kleurenboom

Raadpleeg ons schooleigen schoolreglement

Schoolreglementen Stedelijk Onderwijs

Onze school maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs. Raadpleeg de algemene schoolreglementen van het kleuteronderwijs en lager onderwijs: