De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

In de Kleurenboom in Ekeren werken we rond de pijlers van het Daltononderwijs. Via deze aanpak behalen we de eindtermen en streven we een hoge kwaliteit na.

Zelfstandigheid

We begeleiden de leerlingen in hun groei naar vrije, zelfstandig denkende mensen. Uitgangspunt is het vertrouwen in de kwaliteiten van elk kind. Het familiale karakter van de school draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. We schenken dagelijks aandacht aan respect, normen en waarden. Zo ontwikkelen de kinderen een brede kijk op de wereld.

Vrijheid in gebondenheid

De kinderen krijgen de vrijheid om te kiezen met welke taak ze beginnen. Dit moet wel binnen een vooropgestelde termijn. Zo leren ze hun werk plannen binnen een bepaalde tijd. Ze doen dit op een gestructureerde wijze, eigen gemaakt aan de leerlingen. Daltononderwijs bereidt de kinderen voor op het secundair onderwijs en de evoluerende maatschappij.

Samenwerken

Kinderen leren bij ons flexibel samenwerken. Ze doen dit met alle kinderen van de klas of van een andere leeftijd. Deze manier van samenwerken draagt bij tot een doorgedreven sociale ontwikkeling. Zo leren we hen om samen te werken met iedereen.

Effectiviteit

De leerlingen leren door verschillende, doeltreffende handelingen uit te voeren. Zo zijn we er zeker van dat ze de leerstof goed begrepen hebben.

Borging

Onze leerkrachten waken erover dat de kinderen zich de leerstof eigen maken. We streven naar een hoge kwaliteit bij het behalen van de leerlijnen.

Reflectie

De school evalueert op regelmatige tijdstippen. Zo bewaken we de kwaliteit en groeien we mee in de evoluerende samenleving. We trainen de leerlingen om na te denken over hun eigen leerproces. Zo leren ze ontdekken waarom iets goed of niet goed lukt.