De Kleurenboom

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Visie en aanpak: Daltononderwijs in Ekeren

In de Kleurenboom te Ekeren behalen we de eindtermen en wordt er hoge kwaliteit nagestreefd door te werken met de pijlers van het Daltononderwijs.

Zelfstandigheid
We begeleiden de leerlingen in hun groei naar vrije zelfstandig denkende mensen met als uitgangspunt het vertrouwen in de kwaliteiten van ieder kind. Het familiale karakter van de school draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Door elke dag aandacht te schenken aan respect, normen en waarden zorgen we ervoor dat ze een brede kijk op de wereld ontwikkelen.

Vrijheid in gebondenheid
De kinderen krijgen de vrijheid om te kiezen met welke taak ze beginnen binnen een vooropgestelde termijn. Zo leren ze hun werk plannen binnen een bepaalde tijd. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze eigen gemaakt aan de leerlingen. Daltononderwijs bereidt de kinderen dan ook voor op het secundair onderwijs en de evoluerende maatschappij.

Samenwerken
Flexibel leren samenwerken met  alle kinderen van de klas of van een andere leeftijd draagt bij tot een doorgedreven sociale ontwikkeling waarbij ze leren samenwerken met iedereen.

Effectiviteit
De handelingen die de leerlingen uitvoeren om iets te leren zijn doeltreffend zodat de leerstof goed begrepen is.

Borging
We waken erover dat de leerstof goed eigen gemaakt wordt bij de leerlingen. We streven naar een hoge kwaliteit bij het behalen van de leerlijnen.

Reflectie
Om de kwaliteit te bewaken en om mee te groeien in de voortdurend evoluerende samenleving evalueert de school op regelmatige tijdstippen. We trainen de leerlingen ook in het reflecteren op hun eigen proces dat ze doormaken tijdens het leren. Zo leren ze ontdekken waarom iets goed of niet goed lukt.