De Kolibrie

kleuter- en lagere school

DE OUDERVERENIGING

De oudervereniging vergadert.Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging vergadert en werkt mee aan een betere school voor alle leerlingen. Met de betrokkenheid van de ouders werkt de oudervereniging vooral rond volgende doelstellingen:

  • Opknappen van de school via kleine klusjes.
  • De school financieel steunen via acties. De school kan vervolgens aankopen doen met de opbrengst.
  • Organiseren van activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Zo leren ze elkaar en de school beter kennen.

Volgens het reglement zijn alle ouders van kinderen van De Kolibrie automatisch lid van de oudervereniging. Wil je graag actief meewerken aan een betere school? Mail dan naar ovdekolibrie@gmail.com.

Natuurlijk ben je ook welkom op onze vergaderingen. De data vind je op onze website, of bij het schoolbestuur.

Voorbeeld ontbijtmanden

Voorbeeld: ontbijtmanden

De oudervereniging zet zich in om geld voor de school in te zamelen. Eén van onze vorige acties was de verkoop van zelfgemaakte ontbijtmanden. Met de aankoop van een heerlijke ontbijt ondersteunden ouders, familie en sympathisanten tegelijk De Kolibrie. Smakelijk!

Speelplaats LS 1 sep 16

Voorbeeld: toffe speelplaats voor de lagere school

De oudervereniging zamelt via verschillende acties geld in. Dankzij deze financiële bijdragen maken we de school beter en mooier. Met de hulp van enthousiaste ouders, leerlingen en leerkrachten toverden we zo de speelplaats voor de lagere school helemaal om.

 

OV helpt bij schoolfeesten

De data van de schoolfeesten staan vanaf het begin van een nieuw schooljaar in de agenda's van de leden. De oudervereniging ondersteunt onze leerkrachten tijdens het schoolfeest om er een echt succes van te maken. Niet alleen zorgen ze voor de sfeer, ze geven de financiën van de school een boost. 

De Kolibrie werkt met contactouders. Elke klas heeft een vrijwillige 'hoofdouder‘, die samen de groep van contactouders vormen. Zij staan in voor de opmaak en verdeling van de adressenlijsten per klas. Ook zijn ze de link tussen de leerkrachten en de ouders. De contactouders sturen het klasnieuws per e-mail naar de andere ouders. Ook helpen ze mee bij de organisatie van ‘ouder voor de klas’ bij de Dag van de Leraar (v/m).

Wil je graag contactouder worden voor de klas van je kind? Alle medewerking is welkom: stuur ons een mail via ovdekolibrie@gmail.com.

Een sterke school heeft een sterke oudervereniging nodig! Wil je graag meehelpen?

Je bent altijd welkom op onze maandelijkse vergaderingen. Deze gaan door in het leerkrachtenlokaal van de kleuterschool van De Kolibrie. Dat ligt in de Sint Hubertusstraat 15, 2600 Berchem.

We vergaderen telkens van 20 tot 22 uur.