De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Oudervereniging

WAT PRECIES DOET DE 'OV' EN WAARVOOR DIENT ZE?

De oudervereniging vergadert.

De oudervereniging werkt mee aan een betere school voor ALLE leerlingen. Met de betrokkenheid van de ouders wil ze voornamelijk werken rond volgende doelstellingen:

- Opknappen van de school door kleine klusjes te doen.
- Financiële giften aan de school waarmee de school bepaalde zaken kan aankopen.
- Organiseren van activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten en zo elkaar én de school beter kunnen leren kennen.

Volgens het reglement zijn alle ouders van kinderen die naar De Kolibrie gaan automatisch lid van de oudervereniging. Indien u ook graag op één of andere manier actief aan een betere/mooiere school wilt meewerken, stuur aub een email aan ovdekolibrie@gmail.com.

U bent natuurlijk ook hartelijk welkom op de vergaderingen van de oudervereniging! De data voor het schooljaar 2018/2019 vindt u binnenkort op deze website!

Uw oudervereniging
 

 

Voorbeeld ontbijtmanden

Één van de acties van de OV om geld voor school te verdienen zijn de ontbijtmanden. Geïnteresseerden konden in het verleden één keer per jaar een door de OV klaargemaakte ontbijtmand aankopen en niet alleen lekker ervan smullen maar ook tegelijk De Kolibrie financieel ondersteunen. Smakelijk eten!

Speelplaats LS 1 sep 16

Met het geld dat de OV door bepaalde acties inzamelt én met de hulp van enthousiaste ouders, leerlingen en leerkrachten werden onder de leiding van de OV in het verleden projecten gerealiseerd die De Kolibrie beter en mooier maken. Één uitstekend voorbeeld was de onderneming 'TOFFE SPEELPLAATS voor de LAGERE SCHOOL'.

 

OV helpt bij schoolfeesten

De data van de schoolfeesten staan steeds vanaf het begin van een nieuw schooljaar genoteerd in de agenda's van de OV-leden. Op die dag ondersteunt de OV de leerkrachten zo goed als mogelijk om er een succes van te maken: op vlak van het plezier maar ook aan de financiële kant. 

De Kolibrie werkt met 'contactouders'. Elke klas heeft dus een soort 'hoofdouder‘ - ouders die deze taak vrijwillig hebben opgenomen. Taken van de contactouders zijn voornamelijk: opmaken en verdelen van de KLAS-ADRESLIJST, NIEUWS (bvb van de juf) per email aan de andere ouders VERSPREIDEN (dus LINK TUSSEN JUF EN OUDERS), organisatie van 'OUDER VOOR DE KLAS‘ bij 'De Dag van de Leraar (v/m)', enz. 

Indien u graag contactouder voor de klas van uw kind zou worden, laat het ons aub weten via 'ovdekolibrie@gmail.com'. Elke medewerking is altijd welkom!

 

 

 

 

 

 

Een sterke school heeft een sterke oudervereniging nodig! Zou u graag uw steentje willen bijdragen?

De vergaderingen van de oudervereniging gaan steeds maandelijks door in de KLEUTERSCHOOL van De Kolibrie. We vergaderen van 20 tot 22 u in het leerkrachtenlokaal, Sint Hubertusstraat 15, 2600 Berchem. 

De data voor het schooljaar 2018/2019 zullen hier binnenkort verschijnen.

Wij kijken er naar uit om U WELKOM TE HETEN!

Uw oudervereniging